Zabol Veterinary

این چندمین تولد توست؟

و چندمین انبساط مجدد کائنات؟

این جندمین بارخلقت است؟

و چندمین انفجار سکوت؟

چندمین لبخند آفرینش؟

خورشید را چندمین بار است که میبینی؟

و پروانه ساعتها چندمین بار است که میچرخد؟

و ثانیه چندمین بار است که به احترام تو برمیخیزد؟

چندمین بار است که مجدداً نفس میکشی؟

چندمین دم!؟

چندمین آن!؟

آه که تو چقدر خوشبختی!

و جهان چه پرغوغاست

که بینهایتمین تولد تو را جشن میگیرد . . 

نوشته شده در چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 20:44 توسط فرناز دلیری|

نوشته شده در شنبه پانزدهم مهر 1391ساعت 18:40 توسط فرناز دلیری|

اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی،بوته ای در دامنه ای باش،

ولی بهترین بوته‌ای باش كه در كناره راه می‌روید.

اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی،علف كوچكی باش و چشم‌انداز كنار شاه راهی

 را شادمانه‌تر كن.......

اگر نمی‌توانی نهنگ باشی، فقط یك ماهی كوچك باش،

ولی بازیگوش‌ترین ماهی دریاچه!

همه ما را كه ناخدا نمی‌كنند، ملوان هم می‌توان بود.

در این دنیا برای همه ما كاری هست كارهای بزرگ،

كارهای كمی كوچكتر و آنچه كه وظیفه ماست،

چندان دور از دسترس نیست.

اگرنمی‌توانی شاه راه باشی،كوره راه باش،

اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش،

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند.

هر آنچه كه هستی، بهترینش باش..........

 

نوشته شده در جمعه چهاردهم مهر 1391ساعت 21:25 توسط فرناز دلیری|

نوشته شده در شنبه هشتم مهر 1391ساعت 16:30 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه هشتم مهر 1391ساعت 16:24 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه هشتم مهر 1391ساعت 16:15 توسط فرناز دلیری|
خواستم یادی ازگذشته کنم...امیدوارم خوشتون بیاد....


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه پنجم مهر 1391ساعت 20:17 توسط فرناز دلیری|

هوشیاری در مورد مرگ پدید‌ه‌ای روانشناسی است که تا مدتها تصور می‌شد تنها در انسان‌ها

وجود دارد به این مفهوم که جانداران دیگر غیر از انسان متوجه لحظات پایانی عمر خود و هم‌نوعان خود نمی‌شوند و طبیعتا عکس‌‌العمل خاصی در این لحظات ار خود بروز نمی‌دهند.

 

اما تحقیقاتی وجود دارد که نشان می‌دهد مرگ آگاهی (death awareness) در جانوران دیگر نیز وجود دارد و با مطالعه دقیق رفتار آنها می‌توان نتیجه گرفت که لحظات پایان عمر حیوانات برای خودشان و اطرافیانشان قابل درک است.


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه چهارم مهر 1391ساعت 11:53 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در شنبه یکم مهر 1391ساعت 15:17 توسط فرناز دلیری|
حتما برید و از ادامه ی مطلب این عکس شگفت انگیز رو ببینید.


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 16:8 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه سی و یکم شهریور 1391ساعت 16:1 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 22:22 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 19:50 توسط فرناز دلیری|

نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 19:47 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 19:45 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در سه شنبه هفتم شهریور 1391ساعت 22:24 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه سوم شهریور 1391ساعت 21:5 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در جمعه سوم شهریور 1391ساعت 15:58 توسط فرناز دلیری|

نوشته شده در جمعه سوم شهریور 1391ساعت 15:28 توسط فرناز دلیری|


:ادامه مطلب:
نوشته شده در چهارشنبه یکم شهریور 1391ساعت 16:45 توسط فرناز دلیری|


كد قالب جدید قالب های پیچك